Starten

Voorwaarden en subsidie

De Cool Nature subsidie beschreven in de Beleidsregel Subsidieverstrekking Klimaat van de Provincie Gelderland is helaas niet meer beschikbaar. Een groot aantal aanvragen is binnengekomen en inmiddels zijn daarvan zoveel aanvragen gehonoreerd dat er geen geld meer beschikbaar is.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche