Starten

Locatiekeuze

Soms is een bestaande locatie een uitgangspunt. Een andere keer moet er nog naar een geschikte locatie gezocht worden. Dichtbij huis en op kleinere schaal is er natuurlijk al veel te bereiken met de inrichting van kleinere groene plekken en verbindingen voor kinderen bij school en in de wijk.

Het project Cool Nature richt zich op grotere gebieden. De gemeente kan samen met de provincie beschikbare locaties bekijken. Voor ieder project geldt dat er andere afwegingen zullen zijn. De locatie zal altijd een bepaalde grootte moeten hebben om zoveel mogelijk leeftijdsgroepen en activiteiten een plaats te geven. In het ideale geval heeft het terrein van zichzelf een rijke cultuurhistorie, veelzijdige natuur en biedt het veel speelmogelijkheden. Daar hoeft relatief weinig aan te gebeuren maar liggen vaak wat verder weg. In dat geval is bereikbaarheid met verkeerstechnische en sociaal veilige routes van groot belang. Je kunt kiezen voor een locatie dichtbij de woonkern, of in een aangewezen prachtwijk. Daar moet in veel gevallen meer aan ingericht worden.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche