Starten

Integrale aanpak

Bij het hele traject van totstandkoming van natuurlijke speelplaatsen zijn veel actoren betrokken. Dat varieert van kinderen, ouders, omwonenden, natuur- en milieucentra, diverse afdelingen binnen de gemeente, ontwerpers, groenbeheerders etc.

Van idee naar projectplan

In de fasen van planontwikkeling, zijn er meerdere manieren om van idee naar projectplan te komen, afhankelijk van wie de initiator is. Je kunt van onderop beginnen (bottum-up benadering). Dan kun je starten met het creƫren van draagvlak onder kinderen en bewoners. In de top-down benadering is de initiator vaak de gemeente zelf of een terreinbeheerder. Omdat het uiteindelijke doel is om kinderen een uitdagende speelplek te bieden, moet je rekening houden met de wensen en verwachtingen van verschillende betrokkenen. Het hele project vraagt om een integrale aanpak.

Projectleider en team

Bij verschillende organisaties kom je eigen regels en voorwaarden tegen. De rol van de initiator of projectleider is daarom ook belangrijk.  Ervaring  leert dat soms lastig is om met verschillende deelnemende mensen en organisaties tot een gezamenlijk plan te komen. Het werkt dan beter om iedereen in mogelijkheden en wensen te laten denken in plaats van vast te blijven zitten op de onmogelijkheden. Integrale aanpak betekent ook een team samenstellen met verschillende deskundigheid en een flexibele houding. Goede communicatie is een integraal onderdeel van het traject. Zorg dat alle deelnemers op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in het traject.

Voor meer informatie

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche