Ontwerpen en aanleg

Certificeren

Voor iedereen geldt wel dat ze kinderen graag willen laten spelen in een veilige omgeving. Maar wat is veilig en hoe ga je ermee om? Kinderen hebben het recht om in de natuur te spelen, kinderen worden uitgedaagd om hun eigen grenzen te verkennen. Daarmee leer je spelenderwijs omgaan met risico’s. Het uitgangspunt is dat elke beheerder zorgvuldigheid in acht moet nemen ter voorkoming van ernstig letsel, schade en overlijden. Denk aan preventie van vallen, beknellen en struikelen. Er zijn regels opgesteld die het natuurlijk spelen op een veilige manier bevorderen. Om dit kort aan te geven is er het onderscheid tussen speeltoestel en speelaanleiding.

Speeltoestel of speelaanleiding?

In een ‘gewone’ speeltuin staan speeltoestellen die gekeurd zijn aan de hand van het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) door een aangewezen keuringsinstantie (AKI). In speelnatuur zullen vooral speelaanleidingen staan. Daarmee bedoelen we een natuurlijk object dat bedoeld is om kinderen uit te nodigen tot spelen. Denk aan een omgetrokken boomstam of stapstenen in een watergang. Onder speelaanleidingen vallen ook losse materialen, tijdelijke constructies, doolhoven, vogeluitkijkplaatsen etc. Speelaanleidingen hoeven niet gecertificeerd te worden, maar er geldt wel regelmatige controle en een veiligheidscheck. Er bestaat nogal eens twijfel of iets een speelaanleiding is of een speeltoestel, vandaar dat het verstandig is dat een keuringsinstantie de natuurspeelplek beoordeeld.

Speelaanleiding wordt speeltoestel

In speelnatuur ligt materiaal waar kinderen vrij mee kunnen bouwen; hutten bouwen, dammetjes aanleggen etc. Als deze zelfbouwsels voor langere tijd blijven bestaan, kan het door de WAS gekenmerkt worden als speeltoestel en zou het dus gekeurd moeten worden. De beheerder moet deze bouwsels regelmatig inspecteren en moet in ieder geval eenmaal per jaar alle bouwsels afbreken. Een omgetrokken boom waaraan klimsteunen of touwen zijn aangebracht wordt zodoende een speeltoestel en moet dus gecertificeerd worden. Het is raadzaam om een keuringsinstantie in te schakelen in geval van twijfel.

Aanwijzingen voor de inrichting

De bodem rondom speelaanleidingen is bij voorkeur een obstakelvrije zone, waar je zonder gevaar voor ernstig letsel kan vallen. Een zachte bosbodem is heel geschikt. Kijk bij klimbomen of de V-vormige takaanzet niet tot beknelling leidt. Voor speelwater geldt dat het maximaal 50 cm diep mag zijn. Maak een flauw talud, zodat kinderen duidelijk zicht hebben op de waterkant en de overgang naar het water. De beheerder moet weten waar het water vandaan komt en welke waterkwaliteit nodig is voor welke speelactiviteit.

 

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche