Ontwerpen en aanleg

Aanleggen

Dan eindelijk de schop in de grond! Na de fase van overleg, ontwerp en offertes komt de grote dag dat men daadwerkelijk begint. In de regel wordt de hoofdstructuur met aannemers gevormd. Vooraf kun je bepalen dat met behulp van bewoners, vrijwilligers en kinderen de aankleding tot stand komt. Zorg in dat geval wel voor een goede coördinatie. Sommige aannemers staan wel open voor het organiseren van ‘meewerkdagen’. Ze kunnen zorgen voor de voorbereiding, de begeleiding en het materieel. Dat geeft een meewerkdag wat meer body en ook voldoening.  Het kan een wegingsfactor zijn in het aanbestedingstraject.

Betrokkenheid

Om de aanleg extra aandacht te geven en te zorgen voor betrokkenheid kun je denken aan een boomplantdag of een (maatschappelijke)stage. Als kinderen en jongeren (ook volwassenen) zelf meewerken is de waardering vele malen groter. Die betrokkenheid vertaalt zich in respect voor de plek met minder vandalisme en meer zorg. Daarbij kan het natuurlijk ook kostenverlagend zijn. Het kan een voordeel zijn om met omliggende scholen projecten uit te zoeken die leerlingen de komende jaren zelf kunnen ontwerpen en toevoegen.  Als de mogelijkheid er is kan het heel voordelig zijn om de aannemer ook te betrekken in het ontwerptraject. De aannemer kan op die manier in een vroeg stadium zijn ideeën, kennis en ervaring inbrengen. Dat verhoogt ook weer de betrokkenheid bij de uitvoering van het project. Het is wel van belang tijdens de uitvoering de veiligheid goed in acht te nemen. Plekken waar gebouwd wordt, zijn favoriete speelplekken van kinderen. Maak met aannemer afspraken over de veiligheid tijdens de uitvoering. Maak van de aanleg en opening in ieder geval een evenement dat volop aandacht krijgt in de media en de politiek.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche