Communicatie en participatie

Omwonenden betrekken

Als de eerste stappen zijn gezet in de idee- en planvorming is het belangrijk om in een vroeg stadium de omwonenden te betrekken. Om te zorgen voor een plan dat kan rekenen op positieve steun, moet er voldoende draagvlak zijn. Je kunt bewoners en andere betrokkenen laten participeren in de planvorming. Geef wel aan wat de verwachtingen zijn van participatie. Wil je volstaan met het geven van informatie? Of wil je  kinderen en omwonenden daadwerkelijk betrekken bij de planvorming, ontwerp en de inrichting?

Voor het participeren in het ontwerp kun je omwonenden vragen om ideeën. Wees in ieder geval duidelijk of je samen gaat ontwerpen, of dat je ideeën van omwonenden meeneemt in het ontwerp. Spreek ook af hoe omwonenden betrokken blijven en met welke termijnen ze rekening kunnen houden. Dan kunnen zij binnen gestelde grenzen voorstellen doen, waarbij geprobeerd wordt de voorstellen mee te nemen in het uiteindelijke plan en ontwerp. Een belangrijk onderdeel van participatie is duidelijke en regelmatige communicatie, geef ze tijdig nieuwe informatie.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche