Communicatie en participatie

Communicatie

De eerste stappen zijn gezet, omwonenden en kinderen zijn betrokken bij het project. Nu volgen meerdere fases waarin dan de ene dan de andere organisatie inbreng heeft. In het hele traject zal de initiator met veel verschillende organisaties, mensen en wensen rekening moeten houden. Om deze participerende deelnemers blijvend betrokken te houden, is goede communicatie heel belangrijk. Het gaat om de communicatie onderling en naar een bredere groep geïnteresseerden. Het maken van een communicatieplan kan daarbij een handig middel zijn. 

Om het vertrouwen op te bouwen zul je mensen open en eerlijk moeten betrekken en informeren. Door het op de hoogte houden van de verschillende stappen, het vieren van beslismomenten, het organiseren van activiteiten, kun je de aandacht behouden. Voor het informeren van een breder publiek over bestaande plannen en activiteiten, kun je de plaatselijke media inschakelen of meedoen aan lokale activiteiten. Zorg in ieder geval voor eenduidige berichtgeving. Een verkeerd geïnterpreteerd bericht kan ongewenste gevolgen hebben.

Interne communicatie is minstens even belangrijk. Zorg dat collega’s, collega-afdelingen en bestuurders goed op de hoogte blijven en hou de spirit erin.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche