Beheren

Veiligheid en aansprakelijkheid

Een natuurspeelplek biedt kinderen een gezonde speelomgeving en heeft ook een veiligheidsaanpak nodig.  De wettelijke plichten van de beheerder van speelnatuur geven kinderen en verzorgers houvast voor het verhogen van de veiligheid. Je wilt uiteindelijk voorkomen dat een beheerder aansprakelijk wordt gesteld omdat een spelend kind ernstig letsel heeft opgelopen vanwege een gebrekkig speelobject.

Zorgplicht

De terreinbeheerder van speelnatuur is de verantwoordelijke en heeft zorgplicht om speelaanleidingen te controleren. Hij moet met regelmaat controles uitvoeren op de speelaanleidingen. Hiervan houdt hij een logboek bij, waarin hij vermeldt wanneer welke controles zijn gedaan, met welke reparaties, welk onderhoud e.d.  Voor zelfbouwsels moet hij de risico’s inschatten en eenmaal per jaar verwijderen. Kuilen graven is leuk, maar demp kuilen die dieper zijn dan 100 cm, er is namelijk snel sprake van gevaar voor instorting en vallen. Minstens tweemaal per jaar moet hij een visuele controle doen. Jaarlijks moet een uitgebreide controle plaatsvinden, het liefst door een deskundige.

Veiligheidscheck

Voor de aanleg is het raadzaam een veiligheidscheck te doen met een update van iedere vijf jaar. Zo sluit je twijfels of iets een speelaanleiding is of een speltoestel uit. Voor speeltoestellen geldt dat dit onder de WAS valt, waar een risicoanalyse voor nodig is met een keuring.

Gedragsaanwijzingen

Om bezoekers zoveel mogelijk te informeren over het gebruik van speelnatuur kun je concrete gedragsaanwijzingen geven voor het verkleinen van het risico. Informeer bezoekers dus bijvoorbeeld dat boomstammen glad kunnen zijn na een regenbui. Of geef de aanwijzing dat “gedurende de zomermaanden teken actief zijn in het gebied en dat je bij thuiskomst jezelf en de kinderen kan controleren..” Vermijd het geven van waarschuwingen, maar geef gedragsaanwijzingen.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche