Beheren

Onderhouden

Als eenmaal de plek voor speelnatuur is gerealiseerd, volgt de periode van onderhoud en beheer. Voor iedereen moet duidelijk zijn wie de hoofdverantwoordelijke is. Deze maakt een beheerplan en beschrijft de onderhoudshandelingen en houdt rekening met milieuaspecten. Het onderhoud gaat over de beplanting, de speelaanleidingen en het toezicht. Een speelplek in een woonwijk met betrokkenheid van omwonenden kan vaak rekenen op de inzet van vrijwilligers, ook bij het toezicht houden. Ligt de plek buiten de woonomgeving dan kun je in het ontwerp al rekening houden met minder inzet van vrijwilligers, dus de aard van toezicht en beheer is minder intensief. De beplanting kan bijvoorbeeld met de inzet van betrokkenen onderhouden worden. Als je dat goed organiseert, is het leuk om te doen en het kan de saamhorigheid in de wijk vergroten.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche