Wat groen voor je doet

Leeftijden en buitenspelen

Vanaf de geboorte proberen kinderen zich de omgeving eigen te maken en te begrijpen. Dit doen ze, vooral in het begin, door te voelen, te ruiken en te proeven. Dit zintuiglijk onderzoeken van de wereld om hen heen zorgt ervoor dat ze deze wereld gaan begrijpen. Later geven kinderen woorden aan hun ervaringen en kunnen ze deze ook uitwisselen met elkaar en de volwassenen om hen heen. De meeste kinderen onderzoeken de wereld op deze natuurlijke manier. De natuur biedt de kinderen op elke mogelijke manier zichzelf te ontwikkelen: zowel wat betreft de taalontwikkeling,de sociale ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling (anders gezegd het bewegen, het denken, het samenwerken, het doen en het fantaseren). Natuur biedt enerzijds veel fysieke uitdagingen in de vorm van klimbomen, renpaadjes, water, zand en hoogteverschillen. Anderzijds leert de natuur kinderen alert te blijven omdat de omgeving met de wisselende seizoenen steeds verandert.

Alle kinderen, hoe oud ze ook zijn genieten van speelnatuur. Toch heeft iedere leeftijdsgroep zijn eigen aandachtspunten.

  • Kleine kinderen (tot 4- 5 jaar) willen graag zicht houden op begeleiders, dat biedt ze veiligheid. Als begeleider zul je bij jonge kinderen meer op dezelfde plek blijven. Je stimuleert de kinderen door materialen aan te bieden die ze vervolgens kunnen ontdekken. Verder zorg je voor veiligheid door de kruipers bijvoorbeeld een afgebakende plek te geven.
  • Oudere kinderen waarbij de groep steeds belangrijker wordt, willen zelf ontdekken en hebben plekken nodig die meer uit het zicht van de leiding zijn. Dit past volkomen bij de ontwikkeling die kinderen doormaken; steeds meer durven, kunnen en vertrouwen op eigen mogelijkheden. Oudere kinderen stimuleer je door materialen aan te bieden waarmee ze kunnen vorm kunnen geven aan hun fantasiespel. Daarnaast spelen ze graag competentiespelen zoals levend stratego, buskruit en nachtspelen met geluid. Ook hier zorg je als begeleider voor de materialen, de uitleg en het voordoen van de spelen.
bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche