Spelen, leren en bewegen

Onderwijs

Cool Nature plekken liggen binnen bereik van scholen. Belangrijk doel van het project is dat het onderwijs zoveel mogelijk gebruik maakt van deze natuurlijke plekken.
‘we krijgen altijd binnen les over natuur en ik wil graag naar buiten’ Dat is een veel gehoorde  uitspraak, bijna noodkreet, van kinderen. Iedere school zou kinderen een groot plezier kunnen doen met actieve lesprogramma’s in de openlucht. Mogelijkheden zijn er volop. Veldwerk gekoppeld aan seizoenen en voortplanting of aan samenhang in de natuur en biodiversiteit. Of wetmatigheden als ijsvorming, zonne-energie. Behalve voor natuurgericht onderwijs is natuur ook een inspirerend decor voor kunstonderwijs en bewegingsonderwijs. Iedere school zou gebaat zijn bij een natuurgebied binnen bereik waar je buitenlessen eenvoudig kunt uitvoeren. Kerndoelen voor het Primair Onderwijs bieden steeds meer aanknopingspunten (bewegingsonderwijs, Oriëntatie op jezelf en de wereld/natuur en techniek en ruimte). Intermediaire organisaties als NME kunnen daarbij ondersteunen.

Het is van belang dat kinderen van jongs af aan een gebied leren kennen in al zijn facetten. Kinderen raken vertrouwd met een natuurgebied en leren het helemaal kennen. Ze weten hoe ze kunnen spelen in het gebied, ze kennen de cultuurhistorie, ze kennen de planten en dieren en de samenhang, ze weten dat ze het weer schoon achter moeten laten. Dat kan bereikt worden door voor iedere leeftijd op maat een aanbod te maken. Kleuters die elk seizoen een (kabouter)wandeling maken door het gebied. Middenbouwers die bij de start van het seizoen bramen of andere vruchten verzamelen om ze te verwerken. Bovenbouwers die natuuronderzoek doen of zich verdiepen in de cultuurhistorie. En natuurlijk gebruikt de school het gebied regelmatig voor picknicks en vieringen enzovoorts. Kortom het wordt hun buitenplaats.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche