Wijchen - Park Noord

Start

De gemeente Wijchen heeft in maart 2009 een bijeenkomst voor bewoners in Wijchen Noord georganiseerd. Het doel hiervan was om te horen wat de bewoners met het park willen. Er werden veel ideeën naar voren gebracht. Ook kwam naar voren dat de bewoners wilden meebepalen hoe de inrichting van het park zou worden. Als zij mee kunnen bepalen hoe het park eruit komt te zien, krijgen ze ook meer het gevoel dat het hun park is. De mensen vonden dat het park voor meer functies en door verschillende leeftijfscategorieën kan worden benut, dan nu het geval is. Onderstaande willekeurige opsomming van reacties van buurtbewoners illustreert hoe het park momenteel wordt ervaren en wat de mensen ervan verwachten:

 • Het park mag niet toegankelijk zijn voor auto’s.
 • Het gebruik van brommers in het park moet worden ontmoedigd.
 • Er zou een groep mensen moeten komen die toezicht houdt, het park schoon houdt en elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag.
 • Het hondentoilet zit nu naast de speeltuin. Dat is niet gewenst.
 • De school betrekken bij de ontwikkeling van het park.
 • Meer bomen en struiken zodat er meer vogels in het park komen.
 • Voor oudere jeugd een zandvlakte en een crossbaan.
 • Onderhoud van het park beter bijhouden.
 • Kinderen tot 12 jaar konden vroeger vissen zonder vergunning. Dit kan nu niet meer.
 • Hondenoverlast beter aanpakken.
 • Gewenste activiteiten in het park: schaatsen op de vijver, schoolactiviteiten in het park, natuurlijk spelen (zoals een klimboom, boomhutten, jeu de boule baan, berg zand), podium voor kleine buurtevenementen.

De gemeente Wijchen vindt dat het park Noord belangrijk is als groene buffer in een stedelijke omgeving waar de bewoners kunnen recreëren. De bottom-up benadering spreekt de gemeente aan. Daarom wil de gemeente samen met alle bewoners van Wijchen Noord het park zodanig herinrichten dat het gebruik ervan wordt vergroot. De bewoners hebben gekozen voor het project cool nature in het park omdat het bijdraagt aan hun doelstelling. De kinderen van de twee basisscholen uit de buurt zorgen voor het ontwerp van cool nature.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Situatie voor Cool NatureSituatie voor Cool NatureLuchtfoto van Park Noord
Bureau Niche