Wijchen - Park Noord

Ontwerp en aanleg

We hebben de kinderen van groep 6 van de Paulus- en de Paschalisschool gevraagd om een ontwerp te maken voor cool nature in park Noord. Kinderen zijn immers de expert en weten als geen ander wat er leuk is om te spelen in een natuurlijke omgeving. Het Dijkmagazijn Beuningen heeft de kinderen begeleidt. In totaal heeft het Dijkmagazijn 4 workshops gegeven; één workshop per klas.  

De kinderen kregen 's ochtends eerst een introductie in de klas. Hier werd uitgelegd wat we van ze verwachtten. De kinderen verdeelden zich in groepjes en hadden ieder een specifieke opdracht. Zo hield een groepje zich bezig met sport&spel, een ander met natuur en weer een ander met ontmoeting.

Vervolgens zijn de kinderen naar het park gegaan en hebben het terrein verkend. In het park verzamelden ze natuurlijke materialen als blaadjes, takjes en stenen. Dit materiaal werd gebruikt om de maquettes van te maken.

's Middags gingen de kinderen op school aan de slag met het maken van maquettes en een poster met tekst en uitleg. De groepjes gaven een korte presentatie van hun maquette. Alles is vastgelegd op film en foto.

Op deze manier hebben we veel input voor de inrichting van cool nature gekregen. Ontwerpbureau Donker heeft van alle ideeën van de kinderen één ontwerptekening gemaakt. Het ontwerp hebben we in september 2010 gepresenteerd aan de kinderen en aan de buurtbewoners. Ze waren enthousiast over het ontwerp. We zijn nu bezig met de uitvoering van het ontwerp. Vanaf 1 februari 2011 starten we met de aanleg van Cool Nature in het park, ijs en weder dienende.   

Ideeën op papier
Ideeën op papier
Definitief ontwerp cool nature park
Definitief ontwerp cool nature park
Maquettes van Cool Nature in Park Noord
Maquettes van Cool Nature in Park Noord
bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche