Wijchen - Park Noord

Communicatie en participatie

Bewoners werkgroep

Een aantal bewoners heeft zich na de informatiebijeenkomst aangemeld voor de werkgroep Park Noord. De werkgroep wordt vanuit de gemeente en stichting Meer Welzijn Wijchen ondersteund. De bewoners hebben plannen voorbereid en helpen mee in de uitvoering ervan. De werkgroep is een aantal keren bij elkaar gekomen. Zij hebben ideeën uitgewerkt. Het betreffen ideeën over zonering, wandelpaden, groenvoorziening en de positionering van de hondenuitlaatweide. De plannen van de werkgroep zijn voorgelegd aan de buurtbewoners. De werkgroep heeft ook gekeken naar het cool nature ontwerp dat de kinderen hebben bedacht.

Ontwerpen natuurspeelplan

De kinderen van twee basisscholen, die aan weerszijde van het park liggen, hebben het ontwerp gemaakt voor het cool nature park. Zij zijn hierin begeleid door het Dijkmagazijn Beuningen (centrum voor natuureducatie). De kinderen kregen een presentatie over natuurlijk spelen en natuureducatie. Na het inventariseren van de locatie, hebben ze tekeningen en maquettes van hun ideale natuurspeelplek gemaakt. Het materiaal voor de maquette haalden de kinderen uit het park zelf: takjes, blaadjes, steentjes etc. Een ontwerpbureau heeft de ontwerpen van de kinderen vertaald in een "formeel ontwerp". 

Ontwerpen natuureducatieplan

De twee betrokken basisscholen maken nu nauwelijks gebruik van het park, terwijl het volop kansen biedt voor gymlessen, natuureducatie, en onderwijs . Met cool nature kunnen we het park aantrekkelijk maken voor (natuur)educatie door hiervoor voorzieningen aan te leggen. Vervolgens kunnen de scholen het park echt gaan benutten voor onderwijs. Hierbij zullen ze begeleid kunnen worden door het centrum voor natuureducatie. Te denken valt aan het ontwerp voor een natuureducatie-pad, vlindertuin, zitplek voor een schoolklas en lespakket op maat. 

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Situatie voor Cool NatureSituatie voor Cool NatureLuchtfoto van Park Noord
Bureau Niche