Wierden - Esrand

Beschrijving locatie

Het gebied de Esrand ligt in de dorpsrand, aan de zuidzijde van het dorp Wierden. De Esrand is ontstaan na het gereedkomen van de Rijksweg 35 in 2009. In het verleden liep de (voormalige) rondweg van Wierden door dit gebied. Nu deze is verdwenen maakt het onderdeel uit van de dorpsrand en wordt het gebruikt als uitloopgebied. De gemeente Wierden heeft voor dit gebied een (concept-)visie opgesteld.

De Cool Nature aanpak in de Esrand sluit goed aan op andere (groene) initiatieven in de dorpsrand zoals de zogenaamde Generatietuin Wierden. Het sluit ook aan op een plan dat in 2012 door omwonenden is opgesteld. Een knuppelpad, uitkijkheuvel, speelbos met stapstenen en reliëf maken deel uit van dat plan. Door de aanleg van een wadi komt grond vrij voor de heuvel en voor het reliëf. Meer openheid en variatie in de beplanting met inheemse, kleurrijke en vruchtdragende planten en bloemrijke graslanden. Waterretentie wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Hemelwater uit de wijk kan in de natuurzone infiltreren.

Dr. G.H. Beensweg   Wierden 

 

 

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche