Lichtenvoorde - Wentholtpark

Beschrijving locatie

Het is bijzonder dat Lichtenvoorde een nog groene zone heeft die bijna aaneengesloten door heel Lichtenvoorde heen ligt. Het Wentholtpark is de groene wig van het zuidelijk buitengebied tot aan het centrum. Van oudsher is dit het oude beekdal van de Hofbeek. Vanuit het noorden loopt er ook een groene zone het dorp in tot aan het centrum. Van deze twee deelgebieden hebben we één gezamenlijk plan gemaakt genaamd De Hofbeek. Om het gebied beleefbaar te maken en geschikt voor recreatief gebruik wordt er een verbinding gelegd met het noordelijk en zuidelijk buitengebied èn worden de deelgebieden fysiek en thematisch gekoppeld worden.

De momenteel ondergrondse Hofbeek, die als blauwe draad door het gebied loopt, is het verbindende hoofd- en waterelement. Door het bovengronds halen ervan wordt een recreatieve infrastructuur en eenheid  in het hele gebied aangebracht. Het project De Hofbeek is opgedeeld in 3 fases: Het Wentholtpark en toeristische verbindingsroute, Het Hof en Het Beekdal (oversteek N18). Het project Cool Nature maakt onderdeel uit van fase 1. Lokatie: het meest zuidelijke gebied van het Wentholtpark en grenzend aan het buitengebied.

zie ook:  www.wentholtstraat.nl/index.php/ontwikkelingen/cool-nature

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche