Hengelo - Park de Bleijke

Communicatie en participatie

 • www.facebook.com/CoolNaturedeBleijke

  We willen zoveel mogelijk partijen zo direct mogelijk  betrekken bij het ontwerpproces. Daarmee willen we bereiken dat het draagvlak maximaal wordt en dat er ook steun komt voor beheer en toezicht. Daarom is er stevig ingezet op participatie. Het participatietraject en het schetsontwerp dat daaruit voortkomt is de basis voor de communicatie. We informeren de doelgroepen zoveel mogelijk via de geëigende kanalen (kabelkrant, intranet, plaatselijke blad contact, Gelderlander en een hyves pagina).

  Klankbordgroep: Regelmatig overleg in de klankbordgroep met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden. Daarin zijn vertegenwoordigd. Dorpsbelang Hengelo, Bijenvereniging, Visverening, IJsvereniging, jongerenwerk, oudheidkundige vereniging, hoogstambrigade, cliëntenraad de Bleijke. Alle partijen kijken mee naar het Programma van eisen en wensen en hebben hun inbreng.

  Scholen: De Piersonschool (3 groepen 5/6) en de Rozengaardsweide (groep 7/8) hebben ontwerpen gemaakt. Eerst hebben we in de stromende regen het park bekeken. Vervolgens een ontwerples en het maken van tekeningen. Afsluitend met een ochtend maquettes bouwen en presenteren aan gemeente, zorgcentrum, huurder vereniging, dorpsbelang Hengelo. Voor kinderen is ook een speciale hyves pagina ingericht http://Bleijke.hyves.nl/

  Maatschappelijke Stage: drie jongeren hebben het participatieprogramma met de basisscholen meegeholpen in de vorm van een Maatschappelijke Stage.
   
  Jongeren: met de jongeren van Hengelo hebben we samen met de jongerenwerkers een avond gebrainstormd over hun wensen. Ze willen heel graag weer een JOP. Er zijn jongeren die ook willen meehelpen met de uitvoering.

  Ouderen: het zorgcentrum is vertegenwoordigd in de klankbordgroep en er is een presentatie geweest aan de cliëntenraad waarin de wensen kenbaar zijn gemaakt. Via de kabelkrant houden we bewoners op de hoogte. Bijvoorbeeld een PP van de maquettes die kinderen gemaakt hebben.

  Bewoners Hengelo en aanwonenden: Via een inloopavond kunnen bewoners van Hengelo kennis nemen van de ontwerpen en het proces dat daaraan vooraf is gegaan.

  En de projectgroep zelf vormt de verbinding met de afdelingen binnen de gemeente en de vereniging Dorpsbelang Hengelo.

  bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
  Bureau Niche