Hengelo - Park de Bleijke

Beheer

De insteek is om het beheer zoveel mogelijk uit te voeren in samenwerking met Dorpsbelang Hengelo en andere organisaties. De hoogstambrigade wil in ieder geval een deel van de bomen beheren. De ijsvereniging heeft aangegeven ook mee te willen doen in het beheer. Dit moet verder vorm krijgen.

Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een beheerstichting. Deze stichting wordt straks onder leiding van een coordinator verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het onderhoud in het park.
 

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche