Elst - Westeraam

Beschrijving locatie

Het archeologisch veld ligt midden in de woonwijk Westeraam in Elst. Aan de noordzijde van het veld ligt brede school De Zon, met daarin 3 basisscholen. Aan de zuidzijde is een aantal middelbare scholen gevestigd. De wijk Westeraam is gedeeltelijk nog in aanbouw.

De oppervlakte van het archeologisch veld is ongeveer 3 hectare. Het veld wordt omsloten door een omlijstende wal gelegd in gras. Niet erg hoog, maar hierdoor ontstaat toch wel het gevoel van een besloten ruimte. In de wal zijn zijn vier doorgangen gemaakt. De omwalling kent aan de buitenkant een flauwe helling en aan de binnenkant een steile helling. Er staan twee (voetbal)doelen op het veld en er staat een kunstwerk aan de rand van het veld.

Aan de westzijde van het archeologisch veld ligt een groenstrook. Deze groenstrook kan eventueel dienen als een ecologische overgangszone en als zodanig betrokken worden bij het ontwerp.

Historie
In het gebied zijn archeologische vondsten gedaan, waaronder resten van een Romeinse tempel en een landelijke Romeinse nederzetting uit het jaar 100. De Romeinen en Bataven woonden hier lang geleden al. Het archeologisch veld is aangewezen als Rijksmonument. Dat betekent dat er voor aanpassingen aan het veld in ieder geval overleg met en waarschijnlijk ook een vergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nodig is.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche