Elst - Westeraam

Ideeën van bewoners en leerlingen

De ideeën voor de invulling van het archeologisch veld moeten vooral komen vanuit de inwoners en de leerlingen van de scholen rondom het veld. Daarom is een klankbordgroep geformeerd waarin het wijkplatform, de directeuren van de omliggende scholen, NME Overbetuwe (natuur- en milieu educatie) en anderen zitting hebben. Daarnaast is er een participatietraject opgesteld om samen met een groep kinderen van de drie basisscholen tot ideeën te komen die de basis vormen voor een conceptontwerp. Ook een vertegenwoordiging van de leerlingen van het voortgezet onderwijs denkt mee over het eerste ontwerp. 

Hierbij enkele foto’s van de participatiesessie met de verschillende groepen van de drie basisscholen en de sessie met leerlingen van het voortgezet onderwijs. De leerlingen vonden het leuk om mee te denken en kwamen ook met creatieve ideeën die in het conceptontwerp meegenomen zijn. Voor de klankbordgroep is ook een aparte ontwerpbijeenkomst georganiseerd.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche