Elst - Westeraam

Beheer

Ontwerpbureau BTL maakt -naast het ontwerp- ook een beheerplan voor de Cool Nature plek. In dit beheerplan worden uitgangspunten opgenomen voor onderhoud en beheer van het groen, verhardingen, speeltoestellen en spelaanleidingen. Mogelijke participatie in het beheer maakt ook onderdeel uit van het plan. Het beheerplan is een goed basisdocument voor de gemeente, die de co√∂rdinerende taak op zich neemt en mogelijk hulp van andere partijen kan inschakelen bij het beheer van de speelplek. 

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche