Didam - Het Eiland

Communicatie en participatie

Een grote uitdaging van het project ligt op het gebied van communicatie. Het is een project met verschillende gebruikers, een natuurlijke speelplek die door de kinderen gebruikt wordt. Een nieuwe inrichting biedt vele mogelijkheden. Een goede communicatie is echter van groot belang te hoge verwachtingen en teleurstellingen liggen op de loer! Om die reden zal er een intensief “Communicatietraject “worden gevolgd.

In welke fase gaan we communiceren?

Ontwerp   

 • NME / Scholen
 • Jeugd / Jongerenwerk
 • Ambtenaren / deskundigen
 • Wijkraad
 • Wijkbewoners

Uitvoering 

 • NME / Scholen
 • Jeugd / Jongerenwerk
 • Ambtenaren / deskundigen
 • Wijkraad
 • Wijkbewoners

Waarmee gaan we communiceren?

 • allround verhaal over Cool Nature
 • inloopavond voor wijkbewoners
 • wijkkrant (artikelen plaatsen over voortgang project Cool Nature)
 • bewonersbrief (bij uitvoerende werkzaamheden in het park)
Bewonersavond 15 juni 2010
Bewonersavond 15 juni 2010
Bewonersavond 15 juni 2010
Bewonersavond 15 juni 2010
bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche