Deventer - Woeste Willem

Dit project is een burgerinitiatief. Een oud wijkbewoner (Willem Waanders) heeft een erfenis (legaat) nagelaten 'ter verfraaiing van het Worpplantsoen'. Daar zijn in 2015 verschillende plannen voor ingediend, waaronder 'Woeste Willem'. De Waanderswerkgroep 'bewaakt' het legaat en begeleidt de projecten die er uit voortkomen. De gemeente Deventer beheert het legaat en is formeel opdrachtgever. Bij aanvang is het dus een publiek private samenwerking. Twee initiatiefnemers (Nienke Nijhoff, Buro Lenteregen en CornĂ© van Kempen) hebben het idee voor een Speelwildernis ingediend bij de Waanderswerkgroep. Het werd al snel omarmd door de werkgroep en door de gemeente Deventer. Vanwege de unieke samenwerking is dit een van de pilots geworden. Het terrein ligt in de stadsuiterwaarden aan de rand van het nu al prachtige Worpplantsoen, het oudste (buitendijkse) wandelpark van Nederland aan de nieuwe nevengeul. Aan de rand ligt een kinderrijke woonwijk 'de Worp'.  

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche