Beneden-Leeuwen - Het Speelse

Ontwerpen Cool Nature

Ongeveer 80 kinderen uit groep 7/8 van Basisschool De Leeuwenkuil hebben de basis voor de invulling van de Cool Nature speelplek gelegd. In een koude februari van 2011 maakte zij in vier vrijdagen uiteindelijk geweldige maquettes voor een toegangspoort, uitzichtpunt, groen klaslokaal, avonturenplek, waterspeelplek, kleine dieren plek en seizoenplekken.

1. Presentatie 04-02-11

Tijdens deze middag luisterden de kinderen naar een presentatie over de reden van het project. Aan de hand van wat voorbeelden, lieten de kinderen al een aantal wensen doorschemeren. Zo werd een kabelbaan, boomhutten en een vogeluitkijkpunt vaak genoemd. De kinderen waren heel enthousiast, dit beloofde wat voor de komende vrijdagen!

De burgemeester heet de kinderen welkom op het gemeentehuis
Uitleg over het project

2. Inspiratie opdoen bij Bato's Erf 11-02-11

Door natuurlijk te spelen op Bato's Erf konden de kinderen inspratie opdoen met vier activiteiten: bomen beklimmen met touw, hutten bowuen van wilgentakken, mozaïk maken met stenen en tegels uit de rivier en vuur stoken.

Bomen beklimmen
Hut bouwen van wilgentakken
Mozaïk maken
Vuur stoken

3. Brainstormen 18-02-11

Tijdens de brainstormsessies kregen de kinderen groepsgewijs een thema toegewezen. De thema's waren: avonturenplek, waterspeelplaats, uitzichtpunt (vogelkijkhut), kleine dieren, toegangspoort, groenklaslokaal (zitplek) en seizoenenplek. Aan de hand van vragen ontstonden er al allerlei ideeën waarmee de kinderen voor hun thema een ontwerptekening maakte.

Brainstormen
Schetsen

4. Maquette bouwen en presenteren 25-02-2011

Op deze dag werd er heel hard gewerkt door de kinderen (en hun ouders). Er werd gezaagd, getimmerd en stevig geklust. Alle kinderen werkte bijzonder goed samen. In de middag presenteerden de kinderen hun eigen gemaakte maquettes voor de zeven thema's. In totaal zijn er 15 maquettes gepresenteerd. De volgende onderdelen kwamen veel terug: 

 • Water
  Water speelt een rol in bijna alle maquettes. De Cool Nature speelplekken komen in een waterbergingslocatie. Daarnaast speelt water, door de twee grote rivieren, een belangrijke rol in de gemeente. Kinderen zien hierdoor veel mogelijkheden om leuke dingen op en rond het water te doen.
 • Avontuur
  Avontuur is essentieel voor de kinderen. Er zijn veelondergrondse gangen en touwbanen te vinden in de maquettes. Daarnaast is op veel verschillende manieren getoond hoe men het water over kan komen naar eilandjes.
 • Dieren
  Voor de dieren die er in het gebied kunnen komen zijn allerlei ideeën. Bijvoorbeeld een donker schuurtje voor de vleermuizen en holletjes waarin dieren zich kunnen verbergen.
 • Knusheid
  Gezelligheid is ook erg belagnrijk. Er zijn veel zitjes te zien in de maquettes en dan vooral om een groot kampvuur.
Maquette bouwen
Maquettes presenteren

Vervolg

We zijn tot de volgende ideeën gekomen voor de uiteindelijke speelplek:

Toegankelijkheid
We denken aan een paden structuur waarbij een hoofdpad is dat voor iedereen bereikbaar moet zijn met een halfverharding. Verder lopen er kleine ´renpaadjes´ door het gebied met een ondergrond van gebroken puin. De paden hebben verassende onderbrekingen met een wilgentenentunnel of een boog van andere beplanting.

Open eiland
In het gebied liggen een aantal open plekken. Onder andere een grotere van ongeveer 50 meter doorsnede. Vanuit die plekken lopen paadjes in alle richtingen.

Struinnatuur
Dit worden onder andere open plekken en paadjes waarbij om iedere hoek een verassing ligt. Er komen veel overgangen van open gebieden, struweel en bomen.

Thematocht
Op bepaalde plekken in het gebied staan informatieborden. Informatie over cultuurhistorie en natuurhistorie. De informatie is terug te zien als een soort landschapspots:
› Gevlochten wilgenconstructies met informatie over de mandenvlechtersactiviteiten;
› Een mammoetromp van robinia boomstammen over een pad, refererend aan het oerlandschap hier;
› Een klompenboom, refererend aan de klompenmakers uit het gebied;
› Vlonderpad door het helofytenfiler (natuurlijke zuivering van water);
› Uitzichtpunt, onstaan van het rivierenlandschap;
› Vogelkijkhuis, Nederlandse wetlands.
 

Voorbeeld toekomstig informatiebord

Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van een informatiebord, gemaakt door een afstudeerder bij de gemeente, die in het nieuwe uitloopgebied en bij de Cool Nature speelplek geplaatst kan worden. Het geeft een impressie van het toekomstige gebied.

Schetsen voor het uiteindelijke ontwerp

In mei 2011 is de eerste sfeerschets, aan de hand van de ontwerpsessies met de kinderen, verschenen voor de Cool Nature speelplek. De gebruiksvoorwaarde voor de kinderen was hierbij leidend (klik op de afbeelding voor de vergroting).

Op 15 november 2011 is een voorlopig ontwerp opgesteld voor het Leeuwse Veld. Hieronder is het voorlopig ontwerp voor het gebied waar Cool Nature komt weergegeven.

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com

Ideeën

Voor 7 verschillende plekken, die er voor Cool Nature in het nieuwe uitloopgebied komen, worden er door de kinderen ontwerpen gemaakt.
Een van de ontwerpschetsen van de kinderen
Een van de maquettes
Bureau Niche