Arnhem - Beekdalpark Paasberg

Start

In 2008 kreeg Arnhem de prijs voor de ‘Groenste stad van Nederland’ uitgereikt. Tijdens de feestelijke uitreiking werd een andere prijsvraag bekend gemaakt. Daar kon Arnhem natuurlijk geen nee tegen zeggen en we hebben ons dan ook meteen ingeschreven voor de prijsvraag ‘Wie heeft de groenste speelplek van Nederland’. In combinatie met de steun vanuit Cool Nature kregen de plannen vleugels.

Binnen de gemeente is een projectleider aangewezen en een projectteam opgestart. In dit projectteam zitten de volgende ambtenaren:

 • Projectleider
 • Procesmanager
 • Landschapsontwerper
 • Technisch ontwerper
 • Adviseur spelenbeleid
 • Adviseur communicatie

De keuze voor de locatie is samen met de provincie gemaakt. Niet ieder park in Arnhem is geschikt voor de groene speelplek. Veel parken voldoen wel wat formaat en natuur betreft maar hebben veel beperkingen wegens het monumentale karakter. Het beekdalpark Paasberg is geen monumentaal park waardoor er meer ontwerpruimte is en dus ook meer inbreng van de toekomstige gebruikers.
Vervolgens is in november 2008 een opdrachtformulering opgesteld. Het resultaat moest worden; een ambtelijk en door de omgeving gedragen ontwerpvoorstel dat mee kon dingen naar de prijsvraag.

  Boekje behorende bij de prijsvraag Entente Florale
  Prijsvraag Entente Florale
  bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
  Bureau Niche