Arnhem - Beekdalpark Paasberg

Beschrijving locatie

Het beekdalpark Paasberg is 2,7 hectare groot en maakt deel uit van een groenstructuur die de verbinding vormt tussen stuwwal en rivier. Het park ligt ingeklemd tussen twee woonwijken in Arnhem-Noord en het ligt ongeveer drie meter lager dan de buurtwegen die rondom het park lopen. De beek in het park heeft een bijzonder ecologische waarde. In samenspraak met de kinderen gaan we nog een nieuwe naam bedenken.

 

 

bookmark in your browserBookmark in twitterbookmark at del.icio.usBookmark in google.com
Bureau Niche